Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
‘Praktijk Suzanne Kuipers – Therapie en Coaching’ (hierna genoemd Praktijk Suzanne Kuipers) verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • ( BSN nummer op verzoek van de cliënt indien t.b.v. vergoeding door de zorgverzekeraar)

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Praktijk Suzanne Kuipers verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een behandelovereenkomst.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Praktijk Suzanne Kuipers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang we gegevens bewaren
Praktijk Suzanne Kuipers zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van de gegevens in uw dossier is 20 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Delen met anderen
Praktijk Suzanne Kuipers deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Suzanne Kuipers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Praktijk Suzanne Kuipers gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@suzannekuipers.nl. Praktijk Suzanne Kuipers zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Praktijk Suzanne Kuipers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@suzannekuipers.nl

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk Suzanne Kuipers, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Hooiland 21
Postcode en plaats: 7641 HW Wierden
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 54175291
Telefoonnummer: 06 20 83 22 31
E-mailadres: info@suzannekuipers.nl